برچسب: پهپاد عمود پرواز خورشیدی

سلول فوتو ولتایی و درون

پهپاد عمود پرواز خورشیدی

PV-Powered Quadcopte
پهپادهای خورشیدی نامی که در آینده از آنها خیلی بیشتر خواهیم شنید، پروژه پهپاد خورشیدی یک پروژه دانش بنیان و استارتاپی می باشد که در دانشگاه ملی تایوان در حال پیگیری است، اعضای متشکل این کارگروه شامل متخصصانی در زمینه های مختلفی از جمله سلول های فوتوولتایی photovoltaics (PV) و تکنولوژِی پرنده های بدون سرنشین unmanned aerial vehicle (UAV) و الکترونیک و هوش مصنوعی میباشد،هدف از این پروژه افزایش زمان پرواز از زمان به هوا برخواستن عمودی تا فرود پرنده است.

show