برچسب: بازرسی هوایی از خطوط انتقال برق

بازرسی هوایی از خطوط انتقال برق

یکی از کاربرد های مهم بازرسی هوایی ، بازرسی از خطوط انتقال برق می باشد که بسیارسریع تر، با کیفیت تر و اب ریسک کمتری نسبت به روش های پیشین انجام می شود. دپارتمان بازرسی هوایی فلات شرق پارثاوا نیز آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه می باشد.

show