شرکت فنی و مهندسی فلات شرق پارثاوا با تکیه بر دانش متخصصان خود ….

پهپاد عمود پرواز T810
پهپاد عمود پرواز T810