کارشناسی و تحلیل

خدمات بازرسی هوایی – کارشناسی و تحلیل – بازرسی هوایی – بازرسی با پهپاد – aerial inspection –

کارشناسی و تحلیل

یکی از مهم ترین خدمات دپارتمان بازرسی هوایی شرکت فنی و مهندسی فلات شرق پارثاوا کارشناسی و تحلیل داده های بدست آمده از بازرسی هوایی  می باشد.
پس انجام بازرسی و جمع اوری داده های مورد نیاز، کارشناسان مجرب دپارتمان بازرسی هوایی شرکت فنی و مهندسی فلات شرق پارثاوا به کارشناسی و تحلیل داده ها پرداخته و گزارش دقیقی از روند آسیب ها و مشکلات پیش آمده از ساختار بازرسی شده را آماده و در اختیار کارفرما قرار میدهند.
کارفرما با کمک گزارش تهیه شده و مشاوره کارشناسان توانمند دپارتمان بازرسی هوایی شرکت فنی و مهندسی فلات شرق پارثاوا می تواند با آگاهی کامل از نواقص پیش آمده و پیشبینی مشکلات آتی محل بازرسی شده با کمترین هزینه نبست به حل مشکل اقدام کند.